Zašto je bitna digitalizacija?

Pojam digitalizacije
LINK.

Digitalni inovativni habovi u Evropi (eng.)
LINK.

Primjeri digitalnih hab-ova u okruženju
• ICT HUB, Beograd
LINK
• IN Centar, Beograd
LINK
• DIH Pismo, Sisak
LINK