Sarađujte sa profesionalcima iz različitih oblasti na brz i jednostavan način

Digitalni inovacioni hab (engl. Digital Innovation Hub – DIH) ONEX je mreža kompetencija za pronalaženje visoko kvalifikovanih eksperata iz različitih oblasti stručne podrške. Platforma nudi mogućnost da preduzeće na jednostavan i brz način uspostavi saradnju sa ekspertom vrhunskog kvaliteta.

Saradnici ONEX-a su profesionalni, kvalifikovani i edukovani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz različitih oblasti privrede. Saradnja je zasnovana na visokom nivou povjerenja, kvalitetu obavljenog posla i zadovoljstvu svih uključenih strana.

Lista referenci od preko 100 renomiranih preduzeća, dokaz je bezuslovnog povjerenja koje su ukazala preduzeća našim saradnicima.

Širina usluga i poznavanje privrede omogućavaju nam da razumijeme jedinstvene poslovne potrebe svakog preduzeća, tako da se svaki klijent sa sigurnošću može osloniti na naše usluge.

ONEX je registrovan kao digitalni hab na zvaničnj stranici DIH-ova Evropske komsije.

Naše usluge:

  • Projekti
  • Digitalna transformacija i inovacije
  • Internacionalizacija i savjetodavna podrška