about-us-image
onex-info-background

Teleklik d.o.o.

Teleklik d.o.o. Banja Luka pruža usluge pristupa internetu, usluge bazirane na internetu - Cloud servise, kao i širok spektar rješenja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (mrežna i cyber security rješenja, serverska i backup rješenja). Takođe, Teleklik je razvio sopstveno ERP rješenje, te vrši usluge implementacije i prodaje licenci. Zapošljavamo 12 radnika.