about-us-image

Upitnik za procjenu digitalne spremnosti

Prvi korak Vašeg putovanja kroz digitalnu transformaciju je ispunjavanje Upitnika za procjenu digitalne zrelosti klijenata, koji je kreiran od strane Digitalnog inovacionog haba ONEX (DIH ONEX). Putem upitnika ćemo izmjeriti digitalnu zrelost Vaše organizacije i predvidjeti moguće izazove.

Usluga procjene digitalne zrelosti besplatna je za sve korisnike DIH-a, a ujedno je preduslov za korišćenje savjetodavnih usluga DIH-a. Koristi se za utvrđivanje potencijala za digitalnu transformaciju poslovanja i mjerenje napretka, procjenjivanje mogućih ulaganja te identifikovanje promjena koje će stvoriti najveće koristi za poslovanje i konkurentnost.

Informacije dobijene putem ispunjenog Upitnika pomoći će nam da steknemo sliku o polaznoj tački procesa digitalne transformacije vaše organizacije i utvrdimo područja u kojima bi joj mogla zatrebati podrška DIH-a.

Pomoći će nam i u procjeni usluga koje bi EDIH mogao pružati Vašoj organizaciji.

Dodatno, kroz Upitnik ćemo dobiti širu sliku digitalne zrelosti Vaše organizacije kao i trenutnu primjenu digitalnih tehnologija, ali i osposobljenost zaposlenih za korišćenje digitalnih tehnologija. Na ovaj način ćemo biti u mogućnosti za Vas izraditi strategiju koja će najbolje odgovarati Vašim potrebama i zadanim ciljevima..

U zavisnosti od rezultata Upitnika za procjenu digitalne zrelosti naši će Vas stručnjaci usmjeriti prema uslugama DIH-a koje su skrojene prema Vašim potrebama, trenutnom stanju i zadanim ciljevima.

Osim savjetodavnih usluga DIH-a i utvrđivanja potencijala za digitalnu transformaciju poslovanja i mjerenje napretka, procjenjivanja mogućih ulaganja te identifikovanje promjena koje će stvoriti najveće koristi za poslovanje i konkurentnost, budući korisnici će biti podržani u pronalasku novih poslovnih prilika i tržišta, te internacionalizaciji poslovanja ali i potenciranju saradnje kroz networking i aktivni angažman u inovacionom ekosistemu.

Najvažnije, korisnici usluga konzorcija Evropskog centra za digitalne inovacije (EDIH) mogu testirati digitalne tehnologije i primijeniti ih u svom poslovanju te pohađati praktične i primjenjive edukacije skrojene prema individualnim potrebama. Tu su i EDIH Bootcampovi koji će, osim networkinga i prilika za stvaranje budućih suradnji, buduće korisnike dodatno usmjeriti prema željenom razvoju.

Kako bi se postiglo praćenje razvojnog procesa ali i efikasnost usluga DIH-a, nakon izvršene usluge korisnik će još dva puta ispuniti Upitnik, i to godinu dana nakon izvršene usluge, te dvije godine nakon drugog ispunjavanja Upitnika za procjenu digitalne zrelosti klijenata.

Opisanim pristupom ćemo na transparentan način mjeriti i evaluirati napredak Vaše organizacije na putovanju kroz digitalnu transformaciju.

Vaš DIH ONEX tim!

Prijava

*Lične podatke prikupljene ovom prijavom koristićemo u skladu sa Pravilima privatnosti i zaštiti podataka.