about-us-image
onex-info-background

Manage IT

Manage IT je firma koja se bavi marketingom, dizajnom i programiranjem. Trenutni fokus je razvijanje programa. Radili smo sa nekim od većih IT imena sa naših područja: Arena Cloud, MTEL AT, MTEL CH, QWP Media, Banka Poštansa Štedionica. Napravili smo i jednu eksperimentalnu grupu od 5 studenata, koje smo uspjeli za samo 6 mjeseci podići na nivo dovoljan da se zaposle. Dvojica su se zaposlila kod nas, dok su ostala trojica uz našu pomoć pronašla online posao. Sada pokušavamo da pokrenemo edukaciju na nivou Broda, koja bi prvenstveno imala za cilj da stvori kadar za našu firmu.