about-us-image

Funkcije

Po priporočilih Evropske komisije delovanje DIH ONEX temelji na 4 glavnih funkcijah

DIH ONEX predstavlja virtualni ekosistem za organizacije, ki si prizadevajo postati bolj konkurenčne in prilagojene sodobnemu gospodarstvu, s procesi, izdelki ali storitvami, ki uporabljajo digitalne tehnologije.

4 osnovne funkcije DIH predstavljajo motor, ki poganja aktivnosti in sodelovanje ter ponuja dostop do novega znanja, strokovnega znanja in vrhunske tehnologije za podporo uporabnikom pri realizaciji, testiranju in eksperimentiranju digitalnih inovacij.

Tehnologija za boljšo prihodnost

DIH ONEX 4 basic deluje na edinstven in inovativen način

Za optimalno upravljanje osnovnih funkcij je DIH ONEX ustvaril 5 digitalnih programov. So motor, ki poganja celoten DIH in so v stalnem procesu razvoja.

5 digitalnih programov želi članom DIH zagotoviti podporo za inovativna podjetja prek dostopa do financiranja in znanja v vrednostni verigi.

Ker je bližina ključna za delovanje, DIH ONEX krepi regionalno sodelovanje s številnimi partnerji, vključno z organizacijami, kot so univerze, strokovna združenja, gospodarske zbornice, inkubatorji/pospeševalniki, regionalne razvojne agencije. Poleg zgoraj navedenega imajo lahko lokalne in nacionalne oblasti tudi močne povezave s ponudniki storitev po vsej Evropi, ki pokrivajo vse segmente inovacijskega ekosistema.

people-handshake
onex-circle
onex-circle
onex-board

Glavne podporne funkcije

DIH ONEX želi spodbujati in podpirati prizadevanja vseh družbenih akterjev za trajnostni razvoj podjetij s pomočjo digitalnih tehnologij ter omogočati kontinuiran razvoj partnerskih mrež na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Pred investicijo

Glavni razlog za neuspeh številnih produktov in storitev je ta, da investitor nima možnosti testiranja pred naložbo. DIH ONEX ponuja dostop do tehničnega znanja in eksperimentiranja, tako da lahko vsi zainteresirani "testirajo pred naložbo".

Identifikacija

Vpliv inovativnosti je viden v vseh vidikih vsakdanjega življenja, a kaj zagotavlja, da lahko inovativne ideje postanejo resničnost? Financiranje. Financiranje je vir, ki poganja vsako podjetje. DIH ONEX svetuje pri financiranju ter svojim partnerjem in interesentom omogoča dostop do virov financiranja.

Usposabljanje in razvoj

Po mnenju DIH ONEX je razvoj znanja in veščin proces, katerega uspešnost je načeloma odvisna od natančnega prepoznavanja potreb, pravilne ocene obstoječega stanja in poštenega spremljanja napredka po opravljenih izobraževanjih. V podporo vsem deležnikom, partnerjem, članom, podjetjem, univerzam, lokalnim in centralnim oblastem je DIH ONEX ustanovil Digitalno akademijo, ki pokriva več kot 30 področij in vrst tehnologij.

Digitalna področja in tehnologije

DIH ONEX krepi zmogljivosti za inovacije, raziskave in razvoj na naslednjih digitalnih področjih in tehnologijah:

Umetna inteligenca (AI)

Inteligentni prometni sistem

Visoko zmogljivo računalništvo

Pametna mesta

Digitalizacija

Spletna varnost

Šitanje

Veliki podatki

Digitalna akademija

Digitaltehnično omrežje

Pravna visoka tehnologija

Tržna raziskava

Finančno svetovanje

Omreženje