about-us-image

O nas

Digital Innovation Hub (DIH) ONEX je kompetenčna mreža visoko usposobljenih strokovnjakov za strokovno podporo na različnih področjih poslovanja. Njegov namen je zagotoviti podporo razvoju poslovanja in digitalni transformaciji za mala in velika podjetja v kateri koli panogi.

Glavni razlog za ustanovitev DIH ONEX je zapolnitev vrzeli med potrebami podjetij in storitvami, ki jih ponuja trg.

Vizija DIH ONEX je ustvariti sodelovalno skupnost, osredotočeno na digitalne tehnologije in nove poslovne modele, ki lahko izboljšajo konkurenčnost lokalnih podjetij.

Poslanstvo DIH ONEX je premostiti vrzel med potrebami po digitalizaciji v industriji in trajnostnimi rešitvami.

Delovanje DIH ONEX temelji na IT platformi http://onex.digital, ki stremi k posredovanju informacij iz digitalnega sveta, spletnih izobraževalnih vsebin, gradiv ipd. Prav tako želi pomagati podjetnikom pri iskanju partnerjev na mednarodnem trgu, jih povezati s partnerskimi podjetji, ki lahko zagotovijo specializirano podporo na področju digitalizacije, dostopa do financ in omogočijo stike s specializiranimi vozlišči v Evropi.

Komunikacija med DIH ONEX in lokalnimi podjetji poteka preko različnih kanalov: osebni kontakti, spletna stran, socialna omrežja, delavnice, promocijski materiali itd. DIH je zgradil močno mrežo podjetij, ki sestavljajo poslovno skupnost.

Prav tako je vzpostavila odnose s številnimi partnerskimi organizacijami (razvojne agencije, gospodarske zbornice, inkubatorji, finančne organizacije, lokalne oblasti, univerze itd.).

Zakaj mi?

Ključni vir DIH ONEX je skupina visokokvalificiranih strokovnjakov, ki nudijo strokovno znanje v različna področja poslovanja.

people-handshake