edih image

(E)DIH ONEX konzorcij

Konzorcij (E)DIH ONEX je vodilni ponudnik digitalnih inovativnih rešitev in storitev v Republiki Srbski/BiH. Naše poslanstvo je spodbujati rast in uspeh podjetij z digitalizacijo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo in strateškim razmišljanjem. ONEX se osredotoča na pet tematskih sektorjev z visoko rastjo: kmetijstvo, proizvodnjo, finance, turizem in gradbeništvo ter njihovo prekrivanje z načeli zelenega gospodarstva (spodbujanje učinkovite rabe virov in prehod v čisto, krožno gospodarstvo) ter vključuje vse akterje quadruple-helix model sodelovanja za ustvarjalno in "zunaj okvirjev" razmišljanje pri ustvarjanju novih rešitev. Ugotovljene potrebe po digitalizaciji ciljnih skupin tematskih sektorjev z visoko rastjo

onex logo

Digitalno inovacijsko središče
ONEX

Digital Innovation Hub (DIH) ONEX je kompetenčna mreža visoko usposobljenih strokovnjakov za strokovno podporo na različnih področjih poslovanja. Namenjen je zagotavljanju podpore razvoju poslovanja in digitalni transformaciji za mala in velika podjetja v kateri koli panogi. DIH ONEX želi ustvariti učinkovito sodelovanje med institucijami, vladnimi agencijami, zasebnimi podjetji, izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, skupnostmi in podjetniki. Delovanje DIH temelji na IT platformi www.onex.digital, ki stremi k zagotavljanju virov informacij iz digitalnega sveta, spletnih izobraževalnih vsebin in izobraževalnih gradiv.

Univerzitet u Banjoj Luci logo

Univerza v Banja Luki

Univerza v Banja Luki je vodilna visokošolska in znanstvena ustanova v Republiki Srbski in je druga največja univerza v Bosni in Hercegovini. Sestavlja ga 16 fakultet. Organizacijske enote univerze so opremljene s sodobnimi laboratoriji, ki zagotavljajo prostor za izobraževanje, raziskovanje in zagotavljanje strokovnih storitev industriji in širši skupnosti. Ti laboratoriji omogočajo napredne raziskave na različnih znanstvenih področjih, kar prispeva k razvoju znanja, tehnologije in inovativnosti. Za izboljšanje konkurenčnosti domačih podjetij se univerza še posebej osredotoča na sodelovanje z industrijo.

Univerzitet u Istocnom Sarajevu logo

Univerza v Vzhodnem Sarajevu

Fakultete integrirane Univerze v Vzhodnem Sarajevu se nahajajo v 10 mestih, kjer se nahaja 17 organizacijskih enot. Znatni kadrovski in materialni viri ji omogočajo široko paleto storitev gospodarstvu, lokalni skupnosti in širši skupnosti. Univerza je bila kot partner ali koordinator aktivno vključena v velike projekte in programe, kot so Obzorje 2020, Obzorje Evropa, Erasmus+, programi Svetovne banke in IPA projekti, ki zagotavljajo izboljšanje sodelovanja z industrijo z namenom komercializacije inovativnih izdelkov ali storitev, izboljšanja infrastrukturo in sl.

Mtel logo

Telekom operater Mtel

Mtel Banja Luka kot vodilni telekomunikacijski operater v BiH ponuja edinstvene komunikacijske rešitve. Na vse bolj dinamičnem trgu Bosne in Hercegovine podjetje ponuja najnovejše telekomunikacijske storitve na področju telefonije, fiksnega omrežja, interneta, podatkov in IPTV. Poleg nenehnega spremljanja svetovnih trendov in najnovejših tehnoloških dosežkov na področju telekomunikacij Mtel prepoznava tudi potrebe svojih strank. Poleg visokokakovostnih storitev in uporabe najnovejših informacijskih tehnologij m:tel vlaga v izobraževalne in razvojne projekte ter z družbeno odgovornim delovanjem vpliva na razvoj pravih vrednot v regiji.

Lanaco logo

Podjetje Lanaco

Lanaco Information Technologies je vodilno zasebno IT podjetje na področju informacijskih tehnologij v Bosni in Hercegovini s sedežem v Banja Luki. Podjetje ima trenutno preko 370 zaposlenih, med katerimi je veliko diplomiranih inženirjev in ekonomistov. Glavna usmeritev podjetja je proizvodnja programskih rešitev za mala in srednja podjetja, vlado, zdravstvene sisteme, javna podjetja itd. Lanaco zagotavlja IT rešitve s prepoznavanjem in izpolnjevanjem potreb in zahtev naročnikov po IT in telekomunikacijskih storitvah, z načrtovanjem, implementacijo in razvojem kompleksnih integriranih sistemov in aplikativnih rešitev.

Apif logo

Agencija za posredniške, informacijske in finančne storitve (APIF)

Agencija za posredovanje, informiranje in finančne storitve je vodilna vladna agencija na trgu Republike Srbske pri zagotavljanju storitev finančnega posredovanja. Agencija nenehno dela na širitvi in vzpostavljanju ustrezne kakovosti storitev za uporabnike. K temu prispevajo geografska zastopanost na območju celotne regije, usposobljenost kadrov, strokovna odgovornost, informacijska povezanost z teritorialno najbolj oddaljenimi poslovnimi enotami. Agencija se je v vsakem trenutku pripravljena odzvati na vse zahteve, ki izhajajo iz področja njenega delovanja, ter ustvarjati pozitivno poslovno klimo z uvajanjem načela digitalizacije upravnih funkcij.

(E)DIH ONEX je specializiran za pomoč podjetjem pri izkoriščanju najnovejših tehnologij in nastajajočih trendov, da ohranijo konkurenčno prednost in dosežejo svoje cilje. Ne glede na to, ali želijo racionalizirati svoje poslovanje, izboljšati angažiranost strank ali odkleniti nove tokove prihodkov, ima ONEX strokovno znanje in izkušnje, potrebne za podporo njihove rasti in uspeha.


Pridruženi partneri


Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) logo


Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) zadužena je za pružanje podrške za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, pružanje podrške uspostavljanju preduzetničke infrastrukture, podršku inovativnim aktivnostima, kao i stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija. Agencija je odgovorna za vođenje baze podataka konsultanata, vođenje portala o poslovnim zonama, kao i vođenje i održavanje Preduzetničkog portala. Pruža podršku ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vrstama preduzetništva, sarađuje sa republičkim organima i drugim organizacijama i institucijama, unapređuje saradnju nadležnih organa i jedinica lokalne samouprave.

Univerzitetski klinički centar Banja Luka logo


Univerzitetni klinični center (UKC) je vodilna ustanova v zdravstvenem sistemu Republike Srbske. UKC je visoko specializirana zdravstvena ustanova sekundarne in terciarne ravni, ki zagotavlja najkakovostnejše zdravstvene storitve s sodobnimi diagnostičnimi in terapevtskimi postopki ter metodami zdravljenja. UKC spodbuja uravnotežen razvoj vseh segmentov svojega dela: zdravljenje, raziskave in razvoj, izvajanje razvojnih projektov. Pri uresničevanju strateških ciljev je UKC usmerjen v pripravo in izvedbo projektov, povezanih z izboljšanjem zdravstvenih storitev, ter infrastrukturnih, energetskih in znanstvenoraziskovalnih projektov. V zadnjem času se UKC osredotoča na projekte, povezane z uporabo IKT tehnologij v medicini.

Podpira


ministarstvo privrede i preduzetnistva logo
ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine