about-us-image

Storitve

DIH ONEX želi ustvariti učinkovito sodelovanje med institucijami, državnimi agencijami, zasebnimi podjetji, izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in podjetniki.

Vodenje projektov

Svetovanje in podpora inovacijam

DIH ONEX ponuja svetovalne storitve za podjetja in podporo pri razvoju inovacij, s ciljem razvoja novih inovativnih izdelkov in storitev.

Razvoj inovativnih projektov

DIH ONEX omogoča vzpostavitev sodelovanja pri raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektih z namenom povečanja konkurenčnosti MSP in razvoja novih inovativnih izdelkov/storitev.

Dostop do virov financiranja

DIH ONEX omogoča lažji dostop do virov financiranja za inovativne projekte z zagotavljanjem idealne kombinacije različnih virov financiranja, kot so evropska nepovratna sredstva, skladi tveganega kapitala, poslovni angeli in množično financiranje.

Koordinacija in poročanje

DIH ONEX ponuja strokovno znanje in izkušnje pri pregledovanju in vodenju projektov, ki jih financira EU, na naslednjih področjih: digitalizacija, raziskave in razvoj ter inovacije. Pomaga zagotoviti financiranje z nemoteno in pravočasno izvedbo projekta z učinkovitim projektnim usklajevanjem in poročanjem.

Poslovno savjetovanje I podrška u internacionalizaciji

Mentorstvo

Strokovnjaki DIH ONEX podjetnikom nudijo pomoč in napotke pri vodenju podjetja, jim pomagajo razjasniti njihovo poslovno vizijo in kako se ta ujema z njihovimi dolgoročnimi cilji. Poslovni coaching je postopek, s katerim se podjetje popelje od tam, kjer je zdaj, do mesta, kjer lastnik podjetja želi.

Raziskovalne in razvojne storitve

DIH ONEX ponuja storitve raziskav in razvoja na ključnih področjih, kot so umetna inteligenca, inteligentni transportni sistemi, visoko zmogljivo računalništvo, pametna mesta, digitalizacija, kibernetska varnost in veliki podatki.

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje

DIH ONEX ponuja storitve podpore pri usposabljanju in razvoju prek platforme, ki pokriva več kot 30 področij in vrst tehnologij.

Test pred investicijo

DIH ONEX ponuja dostop do tehničnega znanja in eksperimentiranja, tako da lahko vsi zainteresirani "testirajo pred naložbo".

services
onex-logo

Podpora pri digitalni
preobrazbi

Katalog strokovnjakov

DIH ONEX vzdržuje katalog strokovnjakov in podjetij, ki se posvečajo digitalni transformaciji podjetij. Storitve na področju digitalne transformacije: izdelava spletnih strani in spletnih trgovin, izdelava CRM in ERP sistemov, poslovna inteligenca, upravljanje poslovnih procesov itd. Strokovnjaki nudijo podporo tudi na naslednjih področjih: programiranje (namizne, spletne in mobilne aplikacije), grafično oblikovanje (2D, 3D, animacije), transformacija/digitalizacija procesov itd.

Storitve tehnične podpore za msp

DIH ONEX ponuja svetovalne storitve malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo razvijati tehnologije na naslednjih ključnih področjih: umetna inteligenca, inteligentni transportni sistemi, visoko zmogljivo računalništvo, pametno mesto, digitalizacija, kibernetska varnost in veliki podatki.

Digital marketing

DIH ONEX promovira uspešne inovativne projekte in ideje tako na uradni spletni strani Huba, na družbenih omrežjih kot tudi na dogodkih, da bi povečali prepoznavnost podjetij, ki so prejela podporo DIH ONEX.

Omreženje

Omogoča ustvarjanje mrež sodelovanja med javnimi institucijami, univerzami, raziskovalnimi organizacijami, industrijo in malimi in srednjimi podjetji ter povezuje te subjekte z evropskim omrežjem eDIH in vsemi drugimi vrstami sodelovanja in omrežij za prenos znanja v Evropi in zunaj nje.