about-us-image

Usluge

DIH ONEX ima za cilj da stvori efikasnu saradnju između institucija, vladinih agencija, privatnih kompanija, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, lokalne zajednice i preduzetnika.

Projektni menadžment

Konsalting i podrška inovacijama

DIH ONEX nudi konsultantske usluge za kompanije i podršku u razvoju inovacija, a u cilju razvoja novih inovativnih proizvoda i usluga.

Razvoj inovativnih projekata

DIH ONEX olakšava uspostavljanje saradnje u istraživačkim, razvojnim i inovacionim projektima radi povećanja konkurentnosti MSP i razvoja novih inovativnih proizvoda/usluga.

Pristup izvorima finansiranja

DIH ONEX olakšava pristup izvorima finansiranja za inovativne projekte obezbjeđujući idealnu kombinaciju različitih izvora finansiranja, kao što su evropski bespovratni fondovi, fondovi rizičnog kapitala, poslovni anđeli i crowdfunding.

Koordinacija i izvještavanje

DIH ONEX nudi ekspertizu u skriningu i upravljanju projektima koje finansira EU u sljedećim oblastima: digitalizacija, istraživanje i razvoj, te inovacije. Pomaže da se obezbijedi finansiranje uz nesmetanu i blagovremenu implementaciju projekta uz efikasnu koordinaciju projekta i izvještavanje.

Poslovno savjetovanje i podrška u internacionalizaciji

Mentoring

Stručnjaci DIH-a ONEX pružaju pomoć i smjernice preduzetnicima u vođenju biznisa, pomažući im da razjasne svoju poslovnu viziju i kako se ona uklapa u njihove dugoročne ciljeve. Poslovni koučing je proces koji se koristi da se posao odvede sa mjesta gde je sada na mjesto gde vlasnik preduzeća želi da bude.

Usluge istraživanja i razvoja

DIH ONEX nudi usluge istraživanja i razvoja u ključnim oblastima kao što su vještačka inteligencija, inteligentni transportni sistemi, računarstvo visokih performansi, pametni gradovi, digitalizacija, sajber bezbijednost i veliki podaci.

Obuka i stručni razvoj

DIH ONEX nudi usluge obuke i podrške u razvoju kroz platformu koja pokriva preko 30 oblasti i vrsta tehnologija.

Testiranje prije ulaganja

DIH ONEX nudi pristup tehničkoj ekspertizi i eksperimentisanju kako bi svi zainteresovani mogli da "testiraju prije ulaganja".

services
onex-logo

Podrška u digitalnoj transformaciji

Katalog stručnjaka

DIH ONEX vodi katalog stručnjaka i preduzeća koji su posvećeni digitalnoj trasformaciji u kompanijama. Usluge u domenu digitalne transformacije: kreiranje veb stranica i veb prodavnica, izrada CRM i ERP sistema, poslovna inteligencija, upravljanje poslovnim procesima itd. Stručnjaci takođe pružaju podršku u sledećim oblastima: programiranje (desktop, web i mobile aplikacije), grafički dizajn (2D, 3D, animacije), transformacija/digitalizacija procesa, itd.

Usluge tehničke podrške za MSP

DIH ONEX nudi konsultantske usluge malim i srednjim preduzećima koja žele da razviju tehnologije u sledećim ključnim oblastima: vještačka inteligencija, inteligentni transportni sistemi, računarstvo visokih performansi, pametni grad, digitalizacija, sajber bezbijednost i veliki podaci.

Digitalni marketing

DIH ONEX promoviše uspješne inovativne projekte i ideje, kako na zvaničnom sajtu Hub-a, na društvenim mrežama, tako i na događajima, kako bi povećao vidljivost kompanija koje su dobile podršku od DIH-a ONEX.

Umrežavanje

Olakšava stvaranje mreža za saradnju između javnih institucija, univerziteta, istraživačkih organizacija, industrije i malih i srednjih preduzeća i povezuje ove subjekte sa evropskom eDIH mrežom i bilo kojom drugom vrstom mreže za saradnju i transfera znanja u Evropi i šire.