about-us-image

Funkcije

Prema preporukama Evropske komisije, funkcionisanje DIH-a ONEX se zasniva na 4 glavne funkcije.

DIH ONEX predstavlja virtuelni ekosistem za organizacije koje teže da postanu konkurentnije i prilagođenije savremenoj ekonomiji, kroz procese, proizvode ili usluge koje koriste digitalne tehnologije. 4 osnovne funkcije DIH-a predstavljaju motor koji pokreće aktivnosti i saradnju, a koji nudi pristup novom znanju, stručnosti i najsavremenijoj tehnologiji za podršku korisnicima u realizaciji, testiranju i eksperimentisanje digitalnih inovacija.

Tehnologija za bolju budućnost

DIH ONEX 4 osnovne funkcije na jedinstven i inovativan način.

Za optimalno upravljanje osnovnim funkcijama, DIH ONEX je kreirao 5 digitalnih programa. Oni su motor koji pokreće čitav DIH i oni su u kontinuiranom procesu razvoja.

5 digitalnih programa imaju za cilj da članovima DIH-a pruže podršku za inovativna preduzeća, kroz pristup finansiranju i znanju u lancu vrijednosti.

Pošto se blizina smatra ključnom u funkcionisanju, DIH ONEX jača regionalnu saradnju sa mnogim partnerima, uključujući organizacije kao što su univerziteti, profesionalna udruženja, privredne komore, inkubatori/akceleratori, agencije za regionalni razvoj. Pored navedenih, lokalne i republičke vlasti takođe mogu imati jake veze sa pružaocima usluga širom Evrope, pokrivajući tako sve segmente inovacionog ekosistema.

people-handshake
onex-circle
onex-circle
onex-board

Glavne funkcije podrške

DIH ONEX ima za cilj da promoviše i podrži napore svih društvenih aktera ka održivom razvoju kompanija uz pomoć digitalnih tehnologija i da omogući kontinuirani razvoj partnerskih mreža na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Prije ulaganja

Glavni razlog zašto mnogi proizvodi i usluge ne uspijevaju je taj što investitor nema priliku da testira pre ulaganja. DIH ONEX nudi pristup tehničkoj ekspertizi i eksperimentisanju kako bi svi zainteresovani mogli da "testiraju prije ulaganja".

Identifikacija

Uticaj inovacija je vidljiv u svim aspektima svakodnevnog života, ali šta osigurava da inovativne ideje mogu postati stvarnost? Finansiranje. Finansiranje je resurs koji pokreće bilo koji posao. DIH ONEX savjetuje o finansiranju i obezbjeđuje svojim partnerima i zainteresovanim stranama pristup izvorima za finansiranje.

Obuka i razvoj

Prema DIH-u ONEX, razvoj znanja i vještina je proces čiji uspijeh u principu zavisi od tačne identifikacije potreba, pravilne procjene postojećeg stanja i fer praćenja napretka nakon završetka kurseva obuke. Da bi podržao sve zainteresovane strane, partnere, članove, kompanije, univerzitete, lokalne i centralne vlasti, DIH ONEX je osnovao Digitalnu akademiju, koja pokriva preko 30 oblasti i vrsta tehnologija.

Digitalne oblasti i tehnologije

DIH ONEX jača kapacitete za inovacije, istraživanje i razvoj u sljedećim digitalnim oblastima i tehnologijama:

Vještačka inteligencija

Inteligentni transportni sistem

Računarstvo visokih performansi

Pametni gradovi

Digitalizacija

Sajber bezbijednost

Matchmaking

Big data

Digitalna akademija

Digitaltech network

High tech legal

Istraživanje tržišta

Finansijski konsalting

Networking