about-us-image

O nama

Digitalni inovacioni hab (DIH) ONEX je mreža kompetencija visoko kvalifikovanih stručnjaka za profesionalnu podršku u različitim oblastima poslovanja. Ima za cilj da obezbijedi podršku za razvoj poslovanja i digitalnu transformaciju za mala i velika preduzeća u bilo kojoj industriji.

Glavni razlog za osnivanje DIH-a ONEX je da se popuni jaz između potreba kompanija i ponuđenih usluga na tržištu.

Vizija DIH-a ONEX je stvaranje zajednice za saradnju fokusiranu na digitalne tehnologije i nove poslovne modele koji mogu poboljšati konkurentnost lokalnih kompanija.

Misija DIH-a ONEX je da premosti jaz između potreba za digitalizacijom u industriji i održivih rješenja.

Rad DIH-a ONEX zasniva se na IT platformi http://onex.digital, koja nastoji da obijezbedi informacije iz digitalnog svijeta, onlajn edukativne sadržaje, materijale, itd. Takođe ima za cilj da pomogne preduzetnicima da pronađu partnere na međunarodnom tržištu, povežu ih sa partnerskim kompanijama koje mogu da pruže specijalizovanu podršku u oblasti digitalizacije, pristupa finansijama i omogući kontakte sa specijalizovanim habovima u Evropi.

Komunikacija između DIH-a ONEX i lokalnih kompanija ostvaruje se kroz različite kanale: lični kontakti, veb stranica, društvene mreže, radionice, promotivne materijale, itd.

DIH je izgradio snažnu mrežu kompanija koje čine poslovnu zajednicu. Isto tako, uspostavio je odnose sa mnogim partnerskim organizacijama (razvojne agencije, privredne komore, inkubatori, finansijske organizacije, lokalne vlasti, univerziteti, itd.).

Zašto mi?

Ključni resurs DIH-a ONEX je skup visokokvalifikovanih stručnjaka koji pružaju ekspertizu u različitim oblastima poslovanja.

people-handshake